Medische gegevens en privacy – Reinieren Tandarts bv – Etten-Leur

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens

Voor uw eigen veiligheid en die van onze medewerkers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw medische situatie. Daarom vragen wij u om ons te informeren wanneer er bijzonderheden zijn ten aanzien van uw gezondheid.

Wij zullen dan ook bij elk bezoek aan de praktijk opnieuw aan u vragen of er nog veranderingen zijn ten aanzien van uw gezondheid. Realiseert u zich dat het belangrijk is voor de behandelaar om hiervan op de hoogte te zijn. In sommige gevallen zullen we de behandeling, te gebruiken materialen of medicatie hierop moeten aanpassen. Ook al denkt u zelf dat het niet van belang is voor de tandarts geef, voor uw eigen veiligheid, toch alles door.

Wanneer u bijzonderheden en/of veranderingen ten aanzien van uw gezondheid alvast aan ons wilt doorgeven kunt u hiervoor het formulier Medische Anamnese invullen.

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de bescherming van uw privacy.

Uw patiëntdossier zal niet aan derden worden doorgestuurd zonder overleg en schriftelijke toestemming van uzelf. Alle informatie blijft binnen de praktijk behoudens informatie die een specialist of huisarts nodig heeft voor een behandeling.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd.  Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.